top of page
  • Writer's pictureCardiff JLD

Ticket information - Great Legal Quiz


🌲TICKET INFORMATION - THE GREAT LEGAL QUIZ 2023 🌲


Tickets go on sale tomorrow at 9am for the Great Legal Quiz. We have received several queries from eager participants already, so please see above for relevant information ahead of official on-sale.


We emphasise that the tickets are first come, first served, and we have sold out the last two GLQs ahead of time! Please only email in the event of an unanswered query or to confirm table plans once your team have fully paid. Alternatively, teams are welcome to purchase their tickets in bulk with one transaction to be automatically sat together. Please ensure that all information (such as dietary requirements) are included during purchase to ensure these are not missed by the venue. See you soon!


The Great Legal Quiz is an annual event hosted by Cardiff and South East Wales JLD, to raise money for Cyrraedd Cyfiawnder Cymru : Reaching Justice Wales.//


GWYBODAETH YNGLŶN Â THOCYNNAU - Y CWIS MAWR CYFREITHIOL


Bydd tocynnau y Cwis Mawr Cyfreithiol yn mynd ar werth yfory. Ry’n ni eisioes wedi derbyn nifer o ymholiadau gan gystadleuwyr brwd, felly dyma rannu gwybodaeth gyda chi cyn i’r tocynnau fynd ar werth yn swyddogol.

Hoffwn bwysleisio mai cyntaf i’r Felin yw hi, ac mae’r ddau gwis diwethaf wedi gwerthu allan yn gyflym dros ben! Gofynnwn yn garedig i chi ond anfon ymholiadau neu gadarnhau trefniadau bwrdd ar ôl i’ch tîm dalu’n llawn. Neu, mae croeso i dîmau brynu eu tocynnau mewn un taliad er mwyn sicrhau eich bod chi i gyd yn eistedd ar yr un bwrdd. Sicrhewch eich bod yn rhoi’r holl wybodaeth berthnasol (er enghraifft, gofynion dietegol) wrth dalu, er mwyn osgoi unrhyw gymhlethdodau. Welwn ni chi cyn bo hir!

Mae’r Cwis Mawr Cyfreithiol yn ddigwyddiad blynyddol sy’n cael ei drefnu gan JLD Caerdydd a De Ddwyrain Cymru, i godi arian i Cyrraedd Cyfiawnder Cymru : Reaching Justice Wales.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page