top of page
  • Writer's pictureCardiff JLD

Tickets on sale!❄️ TICKETS ARE ON SALE! ❄️


Tickets are live for the Great Legal Quiz! First come, first served. Link included below:


Reminder that we have sold out the last two GLQs ahead of time so please don’t hang around if you or your firm would like a space! Please only email to confirm table plans once your team have fully paid as we are not reserving tickets due to the early high demand. Table plans are only guaranteed to be catered for if we are notified 7 days ahead of the Quiz of who you’d like to team up with.


There is an FAQ available on the link for all queries relating to ticket purchases. Please contact us in the event that your query is not dealt with on the page. Maximum of 10 per table (tables of 6, 8 and 10 available).


The Great Legal Quiz is an annual event hosted by Cardiff and South East Wales JLD, to raise money for Cyrraedd Cyfiawnder Cymru : Reaching Justice Wales.//


❄️TOCYNNAU AR WERTH❄️


Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer Y Cwis Mawr Cyfreithiol! Y cyntaf i’r felin! Mae’r linc isod:


Gwnaethom werthu allan o flaen amser i’r ddau gwis ddiwethaf, felly peidiwch ag oedi â phrynu tocyn ar eich cyfer chi neu eich cwmni!

Nid ydym yn gallu cadw tocynnau i neb oherwydd y galw amdanynt felly peidiwch ag ebostio ynglyn â’ch tîm nes bod eich tîm cyfan wedi talu. Bydd ceisiadau tîmoedd yn cael eu cadarnhau os ydym yn cael gwybod o leiaf 7 diwrnod o flaen llaw pwy hoffwch ei gael yn eich tîm.


Mae rhestr o gwestiynau cyffredin ynglyn â’r tocynnau i’w cael os dilynwch y linc uchod. Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad sydd ddim wedi ei ateb ar y dudalen. Uchafswm y nifer o aelodau i bob tîm yw 10 (mae byrddau o 6, 8 a 10 ar gael).


Cynhelir Y Cwis Mawr Cyfreithiol yn

flynyddol gan JLD Caerdydd a De Ddwyrain Cymru, i godi arian i Cyrraedd Cyfiawnder Cymru : Reaching Justice Wales.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page