top of page
  • Writer's pictureCardiff JLD

Venue announcement! - The Great Legal Quiz 2023


🥳 VENUE ANNOUNCEMENT - THE GREAT LEGAL QUIZ 2023 🥳


An annual event hosted by Cardiff and South East Wales JLD, to raise money for Cyrraedd Cyfiawnder Cymru : Reaching Justice Wales, we are delighted to be hosting our Legal Quiz in the top floor of Revolution, Cardiff city centre. Our competitors will have the area to ourselves while we compete for this year’s first place!

Includes a Photo Booth, private bar and buffet area. Tickets will be on sale from 9am on Thursday 12th October. More details to be released soon!//


CYHOEDDI LLEOLIAD - Y CWIS MAWR CYFREITHIOL 2023!


Digwyddiad blynyddol sy’n cael ei drefnu gan JLD Caerdydd a De Ddwyrain Cymru, i godi arian i Cyrraedd Cyfiawnder Cymru: Reaching Justice Wales. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at gynnal ein Cwis Cyfreithiol ar lawr uchaf Revolution, yng nghanol y ddinas. Mae’r llawr uchaf wedi ei neilltuo yn gyfan gwbl ar gyfer ein cystadleuwyr brwd a fydd yn cystadlu am y wobr gyntaf!


Yn cynnwys Photo Booth, bar preifat ac ardal buffet. Bydd y tocynnau ar werth am 9yb Dydd Iau 12fed Hydref. Mwy o wybodaeth i ddilyn!

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page